กิ่งโคมไฟถนนโค้งมาตรฐาน, โค้งการไฟฟ้า

กิ่งโคมไฟถนนโค้งมาตรฐาน