ขาจับกิ่งโคมไฟถนนแบบปรับได้ (จับโยก) และ ปรับไม่ได้ (จับตาย)

ขาจับกิ่งโคมไฟถนนขาจับกิ่งโคมไฟถนนแบบปรับได้และ ปรับไม่ได้ มี ขนาด  1 / 1.5 / 2 นิ้ว เหล็กรางน้ำ ชุบกัลวาไนซ์