หลอด LED T8 18W, 27W รุ่น TL8XD-Series

หลอด LED T8 18W, 27W รุ่น TL8XD-Series