โคมดาวไลท์แบบติดลอย สีดำ-สีขาว MODEL : CANO-x

โคมดาวไลท์แบบติดลอย สีดำ-สีขาว MODEL : CANO-x