โคมถนนหลังเต่า HPS250W Cut-Off

โคมถนนหลังเต่า Cut-Off เป็นรุ่น HID หน้าโคมกระจายแสงแบบ Cut-Off สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษา หลอดไฟ HPS 250W