โคมไฟยับยั้งเชื่อโรค โคมพาแนลฝังหรือลอย ขนาด 60 x60 เซนติเมตร

โคมไฟยับยั้งเชื่อโรค ดาวไลท์ติดลอย ทำการยับยั้งเชื้อโรค 30 . 60 , 120  ชั่วโมงและหยุดการทำงานไปได้เอง พื้นที่ยับยั้งเชื้อ : 3 x 3 m. ( 9 ตารางเมตร)