โคมไฟยับยั้งเชื้อโรค พาแนลฝังหรือลอย ขนาด 60 X60 เซนติเมตร Panel Recessed Or Surface 60 X 60 Cm Lighting + UVA + UVC

โคมไฟยับยั้งเชื่อโรค พาแนลฝังหรือลอย ทำการยับยั้งเชื้อโรค 2 ชั่วโมงและหยุดการทำงานไปได้เอง พื้นที่ยับยั้งเชื้อ : 3 x 3 m. ( 9 ตารางเมตร)