ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่างๆ (Warning Light + Solar Cell)