โคม LED High Bay Light Model #SUN V1 รุ่น 100W,150W,200W

ให้ความสว่างมากขึ้นถึง 150lm/W นอกจากนี้ยังถูก
ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน